Bezpieczne Wakacje

MOJE BEZPIECZNE WAKACJE KONKURS

Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody,m.in.komputer przenośny typu tablet!

Prace konkursowe: prace plastyczne wykonane dowolną techniką w formatach A3 lub A4.

Temat pracy: "Moje bezpieczne wakacje 2014" Kto może wziąć udział?: dzieci i młodzież do 17 roku życia

Do kiedy przesyłać prace: do 30 września 2014 Regulamin: Przeczytaj regulamin konkursu.

Konieczna jest zgoda opiekuna prawnego (rodzica).Patronat honorowy:MEN

Ilość odwiedzin: 187136

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Mamy,

pracownikowi i koleżance- Marcie Wysockiej,

składają:  Dyrekcja oraz  pracownicy Zespołu Szkół im.Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi

 • Przerwa urlopowa w pracy sekretariatu

  PRZERWA URLOPOWA W PRACY SEKRETARIATU 

  14.07.2014.- 08.08.2014.

 • Dofinansowanie do zakupu podręczników „Wyprawka szkolna 2014”

  Informujemy, że można składać wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci:

  1. rozpoczynających naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej,
  2. klasie III szkoły ponadgimnazjalnej
  3. uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
  • słabowidzących, 
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
  • oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
   z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej

 • Wykaz podręczników dla kl. I-III szkoły podstawowej, 2014/2015

  W roku szkolnym 2014/2015, uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają bezpłatne podręczniki (będą wypożyczane we wrześniu  z biblioteki szkolnej) i materiały ćwiczeniowe. Rodzice nie kupują żadnych podręczników i ćwiczeń do zajęć obowiązkowych, jedynie podręcznik do religii (są to  zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie Rodziców/Opiekunów prawnych) - Tytuł podręcznika: "W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego" red.: A. Frączak, R. Szewczyk.

 • Wykaz podręczników dla kl.IV,V,VI szkoły podstawowej, 2014/2015

  Wykaz podręczników kl. IV 2014/2015

  Przedmiot

 • Wykaz podręczników dla gimnazjum, 2014/2015

   WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I Gimnazjum

  Przedmiot

 • Zakończenie Roku Szkolnego i Uroczyste Pożegnanie Absolwentów

  27.06.2014

  Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystego zakończenia roku szkolnego 2013/2014 oraz uroczystego pożegnania Absolwentów.

 • Dyskoteka -na pożegnanie..

  25.06.2014

  Uczniowie z klasy III Gimnazjum i klasy VI Szkoły Podstawowej, w środę 25 czerwca, bawili się na "pożegnalnej" dyskotece. Jednym z ważnych punktów tej uroczystości było pożegnanie skierowane do uczniów kończących gimnazjum i szkołę podstawową. Uczniowie z klas młodszych wręczyli również pamiątkowe upominki.Wszyscy bawili się doskonale. Wyjątkowa impreza nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie Rodziców, którzy przygotowali smaczny poczęstunek oraz pomagali w sprawowaniu opieki nad młodzieżą. 

 • Uroczysta próba "Kolorowych Nutek"

  25.06.2014

  Chór szkolny "Kolorowe Nutki" na ostatniej próbie uroczyście zamknął rok owocnej pracy. Podsumowanie roku szkolnego było niezwykle mile, gdyż opiekunka chóru, pani Iwona Rożej, nagrodziła wszystkich  dyplomami i słodkimi  niespodziankami. W szczególny sposób pożegnano uczennice klasy III gimnazjum, które opuszczają mury szkoły: Klaudię Kielak, Klaudię Szymańską i Weronikę Suchocką. Honorowym Opiekunem "Kolorowych Nutek" utytułowano Panią dyrektor Martę Donoch, która podziękowała za wyróżnienie, ale także za zaangażowanie wszystkich uczennic i opiekuna Chóru, w budowanie dobrego wizerunku szkoły. 

 • Warsztaty "gipsowe"

  24.06.2014

  W ostatnim tygodniu roku szkolnego odbyły się w naszej szkole ciekawe warsztaty, w których uczestniczyło 65 chętnych uczniów. Jedna z sal stała się na kilka godzin pracownią artystyczną. Każdy  uczestnik warsztatów wykonał własnoręcznie cztery piękne odlewy gipsowe. Odlewy po całkowitym wyschnięciu, mogą zostać pomalowane. Ale ten etap prac uczniowie wykonają już w domu...i to zapewne w czasie wakacji, gdyż do ostatniego dzwonka zostało już niewiele chwil.

 • Projekty edukacyjne klasy II Gimnazjum

  23.06.2014

  Realizacja projektów gimnazjalnych

  23 czerwca 2014r. w ZS im. W. Podkowińskiego miały miejsce prezentacje dwóch projektów gimnazjalnych w wykonaniu klasy II Gimnazjum. Uczennice: Aleksandra Arczewska, Weronika Salwin, Joanna Sasin, Weronika Czarnecka, Klaudia Oleksiak oraz Olga Czarnecka, przygotowały prezentację multimedialną z języka angielskiego pt: „Skąd wzięła się popularność Rodziny Królewskiej na Wyspach Brytyjskich?”. Gimnazjalistki w swojej prezentacji omówiły położenie Wielkiej Brytanii oraz jej ustrój polityczny, a następnie przedstawiły sylwetki najbardziej rozsławionych członków Rodziny Królewskiej oraz wskazały powody ich popularności na Wyspach Brytyjskich.

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi
  Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi, ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Tłuszcz
 • (29)591-00-17
  fax: (29)591-20-30

Galeria zdjęć