KOMUNIKATY

ZEBRANIA Z RODZICAMI PRZEDSZKOLAKÓW

Zebranie z Rodzicami dzieci z Oddziału Przedszkolnego (dzieci 5 i 6-letnie) odbędzie się w poniedziałek, 25 sierpnia, o godz. 13:00 .

Zebranie z Rodzicami dzieci z Punktu Przedszkolnego (dzieci 3,4-letnie) odbędzie się w poniedziałek, 25 sierpnia o godz.15:00

OBIADY- Wydawanie obiadów w Zespole Szkół rozpocznie się 3 września 2014 Kwota za miesiąc wrzesień wynosi 38 zł.

Wpłat dokonywać będzie można w dniach 01 – 10.09.2014r. w sekretariacie szkoły. Zapraszamy !

Ilość odwiedzin: 194552

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

 

 • Zaproszenie na spotkania adaptacyjne dla 3,4-latków i 5-latków

  SPOTKANIA  ADAPTACYJNE DLA DZIECI Z PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

  Spotkania adaptacyjne dla dzieci i Rodziców odbędą się w dniach  27 – 29 sierpnia 2014r.  w godz. 9:00 – 11:00,  w dotychczasowej  sali przedszkolnej w budynku hali sportowej.

  SPOTKANIA ADAPTACYJNE DLA GRUPY 5-latków i 6-latków (oddział przedszkolny)

 • Prosimy Rodziców o zapewnienie  przedmiotów i przyborów, które są niezbędne do realizacji zajęć w Punkcie Przedszkolnym 

 • Dofinansowanie do zakupu podręczników „Wyprawka szkolna 2014”

  Informujemy, że można składać wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci:

  1. rozpoczynających naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej,
  2. klasie III szkoły ponadgimnazjalnej
  3. uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
  • słabowidzących, 
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
  • oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
   z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej

 • Wykaz podręczników dla kl. I-III szkoły podstawowej, 2014/2015

  W roku szkolnym 2014/2015, uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają bezpłatne podręczniki (będą wypożyczane we wrześniu  z biblioteki szkolnej) i materiały ćwiczeniowe. Rodzice nie kupują żadnych podręczników i ćwiczeń do zajęć obowiązkowych, jedynie podręcznik do religii (są to  zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie Rodziców/Opiekunów prawnych) - Tytuł podręcznika: "W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego" red.: A. Frączak, R. Szewczyk.

 • Wykaz podręczników dla kl.IV,V,VI szkoły podstawowej, 2014/2015

  Wykaz podręczników kl. IV 2014/2015

  Przedmiot

 • Wykaz podręczników dla gimnazjum, 2014/2015

   

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I Gimnazjum

 • Zakończenie Roku Szkolnego i Uroczyste Pożegnanie Absolwentów

  27.06.2014

  Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystego zakończenia roku szkolnego 2013/2014 oraz uroczystego pożegnania Absolwentów.

 • Dyskoteka -na pożegnanie..

  25.06.2014

  Uczniowie z klasy III Gimnazjum i klasy VI Szkoły Podstawowej, w środę 25 czerwca, bawili się na "pożegnalnej" dyskotece. Jednym z ważnych punktów tej uroczystości było pożegnanie skierowane do uczniów kończących gimnazjum i szkołę podstawową. Uczniowie z klas młodszych wręczyli również pamiątkowe upominki.Wszyscy bawili się doskonale. Wyjątkowa impreza nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie Rodziców, którzy przygotowali smaczny poczęstunek oraz pomagali w sprawowaniu opieki nad młodzieżą. 

 • Uroczysta próba "Kolorowych Nutek"

  25.06.2014

  Chór szkolny "Kolorowe Nutki" na ostatniej próbie uroczyście zamknął rok owocnej pracy. Podsumowanie roku szkolnego było niezwykle mile, gdyż opiekunka chóru, pani Iwona Rożej, nagrodziła wszystkich  dyplomami i słodkimi  niespodziankami. W szczególny sposób pożegnano uczennice klasy III gimnazjum, które opuszczają mury szkoły: Klaudię Kielak, Klaudię Szymańską i Weronikę Suchocką. Honorowym Opiekunem "Kolorowych Nutek" utytułowano Panią dyrektor Martę Donoch, która podziękowała za wyróżnienie, ale także za zaangażowanie wszystkich uczennic i opiekuna Chóru, w budowanie dobrego wizerunku szkoły. 

 • Warsztaty "gipsowe"

  24.06.2014

  W ostatnim tygodniu roku szkolnego odbyły się w naszej szkole ciekawe warsztaty, w których uczestniczyło 65 chętnych uczniów. Jedna z sal stała się na kilka godzin pracownią artystyczną. Każdy  uczestnik warsztatów wykonał własnoręcznie cztery piękne odlewy gipsowe. Odlewy po całkowitym wyschnięciu, mogą zostać pomalowane. Ale ten etap prac uczniowie wykonają już w domu...i to zapewne w czasie wakacji, gdyż do ostatniego dzwonka zostało już niewiele chwil.

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi
  Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi, ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Tłuszcz
 • (29)591-00-17
  fax: (29)591-20-30

Galeria zdjęć