KOMUNIKATY

*Zachęcamy dzieci do udziału w konkursach plastycznych: "Moja ulubiona postać bajkowa"(dla dzieci od 4 do 12 lat) oraz "Moja przygoda w kosmosie" (dla dzieci i młodzieży od 6 do 16 lat),( termin wykonania prac 10 marca). komiks na temat "Jak chronić wode w przyrodzie przed zanieczyszczeniami" (dla dzieci w wieku 7-13 lat-termin 12 marca).Więcej informacji w zakładce "Ogłoszenia, konkursy".

Ilość odwiedzin: 266634

Rok szkolny:

Witamy na stronie Zespołu Szkół im.Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi

Aktualności

12 marca, czwartek- zebrania z wychowawcami oraz dzień otwarty.

 • Film prezentuje podstawowe informacje o sprawdzianie w kl.VI. Zachęcamy do obejrzenia.

 • Informacje z oficjalnego kanału Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczą sposobu zaznaczania odpowiedzi w arkuszu egzaminacyjnym.Zachęcamy uczniów i rodziców do obejrzenia filmiku.

   

 • Sprawdzian odbędzie się 1 kwietnia, w środę. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza rozpoczyna się o godzinie 9:00 i  trwa 80 minut, ‎a część druga rozpoczyna się o godz.11:45 i trwa 45 minut. Uczniowie korzystający z dostosowanych warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu mają wydłużony czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym: część pierwsza trwa 120 minut, a część druga 70 minut.

 • Przyjęcia do kl.1 Gimnazjum 2015/2016

  1) Absolwenci szkoły podstawowej są przyjmowani do gimnazjum na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

  2) Do klasy pierwszej Gimnazjum w Mokrej Wsi przyjmuje się  z urzędu  absolwentów szkoły  podstawowej, zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum w Mokrej Wsi. Zgodnie z  Uchwałą Nr VI/56/03 Rady Miejskiej Gminy Tłuszcz  z dnia 10 kwietnia 2003 r., obwód  Gimnazjum w Zespole Szkół  obejmuje następujące miejscowości:  Brzezinów, Marianów, Mokra Wieś, Szymanówek, Waganka, Zalesie.

 • Przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej

  Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej  trwają w dniach: 02.03.2015 - 10.04.2015 r.

  Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w formie pisemnej  15  kwietnia 2015 r.

  Do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.W.Podkowińskiego w Mokrej Wsi przyjmuje się z urzędu  dzieci mieszkające w obwodzie szkoły, w oparciu  o dane z wydziału ewidencji ludności.

 • Rekrutacja do przedszkola 2015/2016

  1) Rekrutację do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

  2) Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20c ust. 1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

  21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to  pojawiło się w 2000 roku. Dzień ten ma uświadomić nam, że język ojczysty jest naszym dziedzictwem kulturowym. Ale warto też pomyśleć o tym, że język, którym się posługujemy, to nasza wizytówka oraz  sposób okazania szacunku tym, z którymi rozmawiamy. Starajmy się, aby nasza polszczyzna była piękna.

 • Pierwsza pomoc w Bajkolandii

  16.02.2015

  Przedszkolaki oraz uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej, obejrzeli przedstawienie pt.:"Pierwsza pomoc w Bajkolandii. Teatrzyk przybliżył dzieciom zasady bezpieczeństwa poprzez bajkowe opowieści. Dzieci były zachwycone bajkowymi postaciami, z którymi utrwaliły sobie numery alarmowe.

 • Bezpieczny, bo widoczny-kampania społeczna

  Kampania społeczna pod nazwą: „Bezpieczny, bo widoczny” propaguje  noszenie odblasków przez dzieci jako jeden z głównych elementów zwiększających ich bezpieczeństwo na drogach. W ramach akcji w styczniu rozpoczął się konkurs na projekt odblasków „MODNY ODBLASK”!

 • Wyróżnienie w konkursie ekologicznym

  11.02.2015

  We wrześniu 2014r. klasa III Gimnazjum pod opieką p. Moniki Kalinowskiej i p. Joanny Michalczyk wzięła udział w konkursie ekologicznym "Ochrona kasztanowców" organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Nasi gimnazjaliści kolejny raz włączyli się aktywnie w dodatkowe działania na rzecz lokalnego. Tym bardziej cieszy nas fakt, że kolejny raz odnieśli sukces - zdobyli wyróżnienie!

  W czasie uroczystego apelu Pani Dyrektor Marta Donoch pogratulowała uczniom i wręczyła nagrody i dyplomy przekazane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku kolejne klasy włączą sie w działania na rzecz ochrony środowiska.

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi
  Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi, ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Tłuszcz
 • (29)591-00-17
  fax: (29)591-20-30

Galeria zdjęć