KOMUNIKATY

24 września- edukacyjny koncert muzyczny zespołu Limbos ( 4zł do wychowawców,w  terminie do 22.09.)

 

Ilość odwiedzin: 203789

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

 

 • "Sprzątanie Świata" w Mokrej Wsi

  19.09.2014

  Co roku wrzesień jest miesiącem, w którym uwaga uczniów zostaje zwrócona na bardzo ważne zagadnienie, jakim jest troska o środowisko naturalne. Uczniowie ze Szkoły w Mokrej Wsi w piątek 19.09.2014r. wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, która odbywała się już po raz dwudziesty pierwszy. Każda klasa pod opieką wychowawcy wyruszyła w teren, aby posprzątać okolice Szkoły. Uczniowie udali się w różnych kierunkach, aby dotrzeć do większej ilości miejsc.

 • harmonogram zebrań-16 września

  Zebrania 16.09.2014r. (wtorek)

   

 • Organizacja religii lub etyki 2014/2015

  Od 1 września 2014 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 478).  Szkoła organizuje naukę religii/ etyki na życzenie rodziców. Życzenie to ma formę pisemnego oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia ewentualna rezygnacja również ma formę pisemną. 

  Uczeń może: uczęszczać tylko na religię, uczęszczać tylko na etykę, uczęszczać  na religię i etykę, nie uczęszczać ani na religię ani na etykę. Jeśli rodzic nie złoży oświadczenia w sprawie organizacji zajęć religii lub etyki dla dziecka, oznacza to, że nie ma życzenia zorganizowania tych zajęć dla jego dziecka. Szkoła w tym wypadku ma obowiązek zorganizować dla dziecka zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie, gdy w planie zajęć są w/w zajęcia.

 • WITAJ SZKOŁO!

  01.09.2014

  „Żegnajcie, letnie przygody.

  Już czas powracać do domu.

  Czerwienią, złocą się liście

 • Zapraszamy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego

  Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

  godz.8:00 -Msza Św., 8:30-uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego

  Zapraszamy dzieci i młodzież Zespołu Szkół im.W.Podkowińskiego, Rodziców i wszystkich Przyjaciół Szkoły, dla których jej drzwi są zawsze otwarte.

 • Zaproszenie na spotkania adaptacyjne dla 3,4-latków i 5-latków

  SPOTKANIA  ADAPTACYJNE DLA DZIECI Z PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

  Spotkania adaptacyjne dla dzieci i Rodziców odbędą się w dniach  27 – 29 sierpnia 2014r.  w godz. 9:00 – 11:00,  w dotychczasowej  sali przedszkolnej w budynku hali sportowej.

  SPOTKANIA ADAPTACYJNE DLA GRUPY 5-latków i 6-latków (oddział przedszkolny)

 • Prosimy Rodziców o zapewnienie  przedmiotów i przyborów, które są niezbędne do realizacji zajęć w Punkcie Przedszkolnym 

 • Dofinansowanie do zakupu podręczników „Wyprawka szkolna 2014”

  Informujemy, że można składać wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci:

  1. rozpoczynających naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej,
  2. klasie III szkoły ponadgimnazjalnej
  3. uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
  • słabowidzących, 
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
  • oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
   z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej

 • Wykaz podręczników dla kl. I-III szkoły podstawowej, 2014/2015

  W roku szkolnym 2014/2015, uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają bezpłatne podręczniki (będą wypożyczane we wrześniu  z biblioteki szkolnej) i materiały ćwiczeniowe. Rodzice nie kupują żadnych podręczników i ćwiczeń do zajęć obowiązkowych, jedynie podręcznik do religii (są to  zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie Rodziców/Opiekunów prawnych) - Tytuł podręcznika: "W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego" red.: A. Frączak, R. Szewczyk.

 • Wykaz podręczników dla kl.IV,V,VI szkoły podstawowej, 2014/2015

  Wykaz podręczników kl. IV 2014/2015

  Przedmiot

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi
  Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi, ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Tłuszcz
 • (29)591-00-17
  fax: (29)591-20-30

Galeria zdjęć