• Historia

   • HISTORIA SZKOŁY

     

     

    Inicjatywa założenia szkoły powstała w Brzezinowie. Pomysłodawcą był Kazimierz Tyczyński. W jego też domu, w roku 1927 otwarta została czteroklasowa szkoła powszechna. Jej kierowniczką została Stefania Kubicka. Lokalizacja szkoły zmieniała się. Wkrótce lekcje odbywały się w domu Wincentego Mościckiego. Po dwóch latach przeniesiona została do lokalu Bolesława Pawlickiego. W związku z ciągle zmieniającą się lokalizacją powstała myśl o budowie szkoły. Na ten cel, ówczesna właścicielka majątku Mokra Wieś, Henryka Molińska, przekazała inicjatorom 1 morgę ziemi. Po dobrowolnym opodatkowaniu się rolników wsi, zakupiony został dom od Andrzeja Szymaniaka, który następnie przewieziono na obecny plac szkolny. Otwarcia właściwej szkoły w Mokrej Wsi dokonano w 1933r. Kierowniczką szkoły była nadal Stefania Kubicka, która piastowała tę funkcję do roku 1937. Następnym kierownikiem szkoły został Stefan Zakrzewski. W 1940r. funkcję kierownika szkoły objęła Stefania Stawińska, która piastowała tę funkcję do roku 1954.                


    W roku 1951 postanowiono wybudować większą i nowocześniejszą szkołę. Powołany został Komitet Budowy Szkoły w składzie: Stanisław Stankiewicz, Franciszek Stańczak, Henryk Krupski, Jan Strumiński, Władysław Palesa, Wincenty Krzyżewski, Wacław Rozbiewski, Wacław Stankiewicz. Postanowiono zakupić plac i budynek mieszkalny od Jerzego Wesołowskiego. Transakcja nie doszła do skutku z powodu braku środków finansowych.
    W roku 1953 ponownie powołano Komitet Budowy Szkoły. Rozpoczęto starania dotyczące budowy nowej szkoły. W związku z trudną sytuacją lokalową wydzierżawiono tymczasowo 2 izby lekcyjne w domu Wacława Rasińskiego w Przykorach.


    W 1955r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wołominie powołało na kierownika Szkoły Stanisława Kaczyńskiego. Nowy kierownik aktywnie i energicznie włączył się do starań o budowę nowej, siedmioklasowej szkoły. Budowa, którą rozpoczęto w 1957r., trwała 4 lata i wreszcie, w roku 1961 nowy budynek szkolny oddano do użytku. Kierownictwo Szkoły w 1962r. objęła Barbara Nitczyńska.

    W styczniu 1966r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym. Funkcję tę objął Józef Dąbrowski, który kierował Szkołą przez 7 lat. W roku 1973 kierownictwo Szkoły objął Eugeniusz Pasternak i piastował tę funkcję do przejścia na emeryturę 30 sierpnia 1985r. W tym samym roku. kierownictwo Szkoły objęła Marianna Kudło.


    W wyniku reformy systemu oświaty w 1999 roku powstały gimnazja, a ośmioklasowa szkoła podstawowa przekształca się w sześcioklasową. W latach 1999 - 2003 Gimnazjum w Postoliskach miało w Mokrej Wsi swoje zamiejscowe oddziały gimnazjalne. Dyrektorem oddziałów gimnazjalnych była pani Hanna Szyszkowska. We wrześniu 2003 roku powstał w Mokrej Wsi Zespół Szkół, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Kierująca Szkołą Podstawową przez 18 lat pani Marianna Korybczak odeszła na emeryturę, a kierowanie Zespołem Szkół w wyniku konkursu rozpoczęła dyrektor Hanna Szyszkowska.

    W lutym 2002 roku z inicjatywy całego środowiska szkolnego zawiązał się Komitet Rozbudowy Szkoły. Dzięki staraniom tego Komitetu, zaangażowaniu pani dyrektor Hanny Szyszkowskiej oraz przychylności władz gminy, udało się w ciągu jednego roku 2006 wybudować pełnowymiarową salę gimnastyczną – spełnienie marzeń wielu pokoleń społeczności szkolnej w Mokrej Wsi. W 2007r. Zespołowi Szkół nadano imię Władysława Podkowińskiego.

     

    Od 1 września 2013r. do 31 sierpnia 2023r. funkcję dyrektora Zespołu Szkół im.Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi pełniła Marta Donoch. W czerwcu 2014r. rozpoczęła się rozbudowa zespołu szkół. Nowy obiekt, stanowiący zaplecze do powstania dwuoddziałowego przedszkola, miał pełnić funkcję "łącznika" między budynkiem szkoły a halą sportową. Jednocześnie rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego. Obie inwestycje oddano społeczności szkolnej pod koniec 2014 roku. 1 września 2015r. przy Zespole Szkół powstało Przedszkole Samorządowe. Kolejna reforma ustroju szkolnego w 2017 roku skutkowała tym, że z dniem 31 sierpnia 2017r. przestało funkcjonować Gimnazjum w Mokrej Wsi, a od 1 września 2017r. rozpoczęła działaność ośmioklasowa Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi. W roku szkolnym 2021/2022 w zespole szkół nastąpiła reorganizacja obszaru wychowania przedszkolnego, a Przedszkole Samorządowe powiększyło się o jeden oddział.

     

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi, Przedszkole Samorządowe w Mokrej Wsi
   • (29)591-00-17
   • ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Mokra Wieś
    05-240 Mokra Wieś
    Poland
   • Sebastian Kępka
    e-mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych