• Oddziały integracyjne

    • W Zespole Szkół w Mokrej Wsi powstaną od 1 września 2022r. oddziały integracyjne. Zapraszamy Rodziców zainteresowanych do umówienia spotkania:

     tel. 29 591 00 17

     Zadaj pytanie, umów spotkanie

     W Zespole Szkół w Mokrej Wsi od 1 września 2022r. powstaną klasy integracyjne. Zapraszamy zainteresowanych rodziców do kontaktu ze szkołą pod numerem telefonu– 29 591 00 17.

     Od 1 września 2022, odpowiadając na potrzeby lokalnego środowiska oraz chcąc zapewnić dzieciom z niepełnosprawnością, jak najlepsze warunki do rozwoju, z  inicjatywy Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka oraz Zastępcy Burmistrza Waldemara Banaszka, w Szkole Podstawowej w Mokrej Wsi zostaną utworzone oddziały integracyjne. Oddział integracyjny, czyli inaczej-klasa integracyjna jest organizowana, aby umożliwić  uczniom niepełnosprawnym efektywną edukację w warunkach szkoły ogólnodostępnej.

     Warunki w Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi pozwalają  na utworzenie od 1 września 2022r. oddziałów integracyjnych. Placówka może pochwalić się przykładami wielu dobrych praktyk, zarówno w szkole,  jak i w przedszkolu, gdyż od kilku lat realizuje z  sukcesem idee edukacji włączającej. U jej założeń leży odejście od uznawania niepełnosprawności, jako problemu i podejmowanie szeregu działań, aby dziecko niepełnosprawne miało zapewnione warunki możliwie najbardziej dopasowane do jego potrzeb. W każdym roku szkolnym, w kilku oddziałach ogólnodostępnych, uczą się dzieci posiadające orzeczenia o  potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie niepełnosprawni mają  zapewnioną opiekę specjalistów: pedagoga specjalnego, nauczyciela rewalidacji, logopedy, pedagoga, socjoterapeuty, terapeuty pedagogicznego, terapeuty SI. Kadra nauczycielska jest otwarta na dalszy rozwój i poszerzanie kwalifikacji, jeśli takie potrzeby będą stwierdzone.

     Aktualnie rozpoczęły się działania informacyjne oraz proceduralne. W marcu  2022 r.rozpocznie się rekrutacja. W lutym, jeśli warunki epidemiczne na to pozwolą, odbędzie się  dzień otwarty, podczas których będzie można obejrzeć szkołę oraz porozmawiać ze specjalistami.

     Co powinniśmy wiedzieć o klasach integracyjnych?

     Zasady tworzenia takich klas zawarte są  w przepisach prawa oświatowego.  Zgodnie z nimi, liczba uczniów w  oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej nie może przekroczyć 20, w tym nie może być więcej niż pięciu uczniów niepełnosprawnych. Kształcenie i  wychowanie w takiej klasie wspiera drugi nauczyciel, który współorganizuje kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor za zgodą  rodziców, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.

     Kształcenie integracyjne zakłada wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, co sprzyja kształtowaniu kompetencji społecznych, przygotowuje do życia w zróżnicowanym społeczeństwie,  w którym szanuje się prawa każdego człowieka. Tworzy się naturalne środowisko rozwoju pozytywnych zachowań społecznych.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi, Przedszkole Samorządowe w Mokrej Wsi
   • (29)591-00-17
   • ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Mokra Wieś
    05-240 Mokra Wieś
    Poland
   • Sebastian Kępka
    e-mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych