• Święto Konstytucji 3 Maja

     • 3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Celem przyświecającym jej twórcom było ratowanie kraju, którego terytorium zostało częściowo zaanektowane w wyniku I rozbioru. Przywódcy Sejmu Wielkiego przyjęli konstytucję, która wszystkich obywateli brała „pod opiekę prawa i rządu krajowego”. Ustawa regulowała system prawny państwa, wprowadzając ustrój monarchii konstytucyjnej i zasadę trójpodziału władzy. Zniesiono liberum veto, konfederację i wolną elekcję. 

      Dokument ten został podpisany 229 lat temu, jednak nadal jest źródłem wielu uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też nadzieję na reformy. Kontytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw. 

      W tym roku klasa 7SP wraz z chórem zaprosiła społeczność szkolną do obchodów tego święta. Starsi ucznowie przypomnieli młodszym koleżankom i kolegom, dlaczego uchwalenie tego dokumentu było tak istotne. Dzieci z przedszkola i zerówki rozpoczęły śpiewająco apel przygotowany z tego okazji. Jak zawsze szkolny chór swym występem uświetnił akademię. Jesteśmy dumni, że nasi wychowankowie angażują się w różnorodne inicjatywy, a na kolejnych zdjęciach z uroczystości widać, że przybywa chętnych do działania.

     • Dzień Ziemi 2024

     • 22 kwietnia to Dzień Ziemi i wie o tym z całą pewnością każdy nawet najmłodszy przedszkolak i uczeń ze szkoły w Mokrej Wsi. Dziś cała społeczność szkolna zaagnażowała się w działania proekologiczne. Najpierw wspólnie klasami sadziliśmy kwiaty, które można podziwiać przy drzwiach wejściowych naszej szkoły. Następnie uczniowie wzięli udział w akademii przygotowanej przez uczniów klas 0 - V SP. Nasi szkolni artyści przypomnieli wszystkimm, dlaczego należy dbać o środowisko naturalne. Przedstawienie uświetnił występ chóru. Starsi uczniowie na koniec zostali zapoznani z prezentacją na temat ekologii. Pewne jest to, że imieniny Ziemi obchodziliśmy hucznie i wszyscy mamy wspólne postanowienie. Być przyjacielem Ziemi - to najpiękniejszy prezent, który możemy zrobić naturze!

     • Zawody sportowe w piłkę nożną dziewcząt

     • 3 miejsce w Mistrzostwach rejonu w piłce nożnej dziewcząt klas IV-VI.

      W zawodach wzięły udział:Amelia Przeździecka Łucja Tyczyńska Gabriela Wilczyńska Kamila Woźniecka Lilianna Karyś Anna Świętochowska Natalia Powierża Lena Jeziorska Paulina Oleksiak  Tatiana Piotrowska Oliwia Rysiawy

     • "EASTER EGG HUNT"

     • Tuż przed Wielkanocą, w dniach 25-27 marca, uczniowie Zespołu Szkół w Mokrej Wsi wzięli udział w Ogólnopolskim Wydarzeniu Kulturowym "Easter Egg Hunt" w ramach lekcji języka angielskiego. Uczniowie wzięli udział w grze terenowej nawiązującej do angielskiej tradycji polowania na wielkanocne jajeczka. Zadania zostały umieszczone na pięciu stanowiskach, rozwiązanie ich umożliwiało odgadnięcie hasła całej zabawy i odebranie symbolicznej nagrody. 

     • XX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O ZŁOTE PIÓRO BURMISTRZA TŁUSZCZA

     • 20 lat minęło jak jeden dzień... Tak można dziś powiedzieć, wspominając poprzednie edycje Gminnego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Burmistrza Tłuszcza. Najwięcej anegdot dotyczących tego wydarzenia mogłaby przekazać pani Małgorzata Białek - nauczycielka języka polskiego i pomysłodawczyni tej inicjatywy. Cele, na które zwracano uwagę lata temu i które wynikały z roli placówek oświatowych, dotyczyły krzewienia pięknej i poprawnej polszczyzny, wzbudzania poczucia dumy z własnego pochodzenia oraz propagowania treści związanych z Ziemią Tłuszczańską. Dziś wiemy, że te 20 wspólnych lat przyczyniło się do integracji środowisk nauczycieli i uczniów ze współpracujących ze sobą szkół. Zwyczajem się stało, że wiosną poloniści i najlepsi uczniowie ze szkół w Gminie Tłuszcz spotykają się w Mokrej Wsi, aby sprawdzić umiejętności językowe.

      Realizacja tej inicjatywy nie byłaby możliwa, gdyby nie przychylność Burmistrza Tłuszcza, który jest fundatorem nagrody dla laureata. W tym roku, z racji jubileuszowej edycji, włodarz Gminy Tłuszcz Pan Paweł Marcin Bednarczyk ufundowal nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursu.

      4 kwietnia 2024r. odbyła się jubileuszowa XX edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Burmistrza Tłuszcza. Treść dyktanda tradycyjnie dotyczyła życia i twórczości Władysława Podkowińskiego - Patrona Zespołu Szkół w Mokrej Wsi. Rywalizacja była wyrównana. W pierwszej turze trzy osoby zakończyły zmagania z takim samym wynikiem. Ogłoszono więc dogrywkę, dzięki której udało się wyłonić laureatów.

      I miejsce zajęła Zuzanna Karyś z Zespołu Szkół im. W. Podkowińskiego w Mokrej Wsi.

      II miejsce zajęła Weronika Dzieńska z Zespołu Szkół w Kozłach.

      III miejsce zajął Oliwier Biernacki z Zespołu Szkół w Kozłach.

      Wygranymi tak naprawdę są wszyscy uczestnicy konkursu. Język polski jest jednym z najtrudniejszych języków świata. Sam udział w konkursie świadczy o wielkich umiejętnościach językowych młodzieży. 

      Franciszek Ksawery Dmochowski mówił: „A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą./ Nie znać języka swego – hańbą oczywistą./ Co mi po tym, że wiersze swoje pięknie kształcisz,/ Jeżeli łamiesz zgodę, jeźli język gwałcisz?/ Ma swe pisarz wolności, lecz niech na to pomni,/ Żeby ich, ile można, używał najskromniej./ Czytać dawne języki i obce rozumieć/ Dobrze jest, lecz ojczysty trzeba naprzód umieć./ Chociaż myślisz wysoko, łatwym piszesz piórem,/ Bez języka nie możesz być dobrym autorem”. 

      Jesteśmy tym bardziej dumni, że uczniowie z Gminy Tłuszcz tak chętnie biorą udział w naszym konkursie ortogarficznym i dbają o piękno języka polskiego.

      Gratulujemy laureatom i uczestnikom konkursu!

   • Kontakty

    • Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi, Przedszkole Samorządowe w Mokrej Wsi
    • (29)591-00-17
    • ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Mokra Wieś
     05-240 Mokra Wieś
     Poland
    • Sebastian Kępka
     e-mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych